Kansellere eller slette repeterende arrangement

For å kansellere et gjentakende arrangement, gå til arrangementet, trykk på de 3 prikkene ("mer") og velg enten "kanseller denne hendelsen" eller "denne og alle fremtidige hendelser" og deretter "kansellert og varsle mottakere" Arrangementet vil bli markert som kansellert i arrangementlisten.

For å slette en gjentakende hendelse, gå til hendelsen, trykk på de 3 prikkene ("mer") og velg enten "kanseller denne hendelsen" eller "denne og alle fremtidige hendelser" deretter "Slett".

Arrangementet blir fjernet fra arrangmentlisten, og ingen vil bli varslet. Deltagelseshistorikk for arrangementet blir også slettet.

Hvis du vil varsle medlemmene om å slette en hendelse, må du først kansellere arrangementet og deretter slette etterpå.

PS! Når et arrangement blir slettet, blir den slettet for hele gruppen og kan ikke gjenopprettes.

Hvordan slette eller redigere flere enkeltarrangement samtidig


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss