Opprett administratorroller og angi rettigheter

Du kan opprette flere administratorroller i gruppens innstillinger. Du kan også navngi rollene, for eksempel "trener" eller "hjelper". Gruppestyrer vil som default ha alle rettigheter tilgjengelig. Hvis en administrator har rettighet til for eksempel å lage arrangement, vil de kunne gjøre det i alle undergrupper innenfor den gruppen. De vil også ha tilgang til alle undergrupper. Alle administratorer vil kunne se medlemmene kontaktinformasjon.

For å legge til nye admin roller og sette rettigheter gå til gruppens innstillinger > Administrator roller > Legg til administrator rolle

For å endre alle medlemmers rettigheter gå til gruppens innstillinger > Roller og rettigheter og rediger rollene

(Eksempel fra dekstop)

Hvordan legger jeg til flere administratorer?


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss