Hvordan fungerer appen for en foresatt?

Når du legger til en foresatt vil de på lik linje med barna (om de er gamle nok til å motta invitasjoner selv) få anledning til å svare om barnet kommer eller ikke, samt få push-varsel når det blir lagt til eksempelvis innlegg i gruppen. Når en lagleder/administrator legger inn hele laget kan de velge om de ønsker at bare foresatte skal svare, eller også spillerne/barna. Dette kan også velges induviduelt fra på hver enkelt spiller/barn.

Det er ingen grense for hvor mange foresatte hver enkelt spiller/barn kan ha.

Hva skjer om flere foresatte svarer?
Det er alltid siste svar som gjelder. Hvis en av de foresatte svarer eller endrer svaret som allerede er satt, vil spilleren og de andre foresatte som er knyttet til barnet få et push-varsel (hvis de har appen).


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss