Hvordan kan jeg redigere eller slette flere arrangementer samtidig?

Du kan redigere og slette flere enkelt arrangement samtidig (for eksempel arrangement du opprettet med sesongplanleggeren) i webklienten, ikke i appen.

Redigere

Trykk på "Rediger arrangement" på hjem-skjermen øverst på siden under menyen som vist nedenfor. Her kan du velge arrangementer du ønsker å redigere, de åpnes deretter i et regneark. Her kan du også legge til svarfrist og maks antall deltakere.

Slette

Trykk på "Rediger arrangement" på hjem-skjermen øverst på siden under menyen som vist nedenfor. Merk arrangement du vil slette og trykk på "Slett" nederst i venstre hjørne.

VIKTIG: Når et arrangement blir slettet, blir det slettet for hele gruppen og kan ikke gjenopprettes. Det blir også fjernet fra oppmøtestatistikken.

Slik sletter eller avlyser du ett enkeltarrangement

Slik sletter du gjentagende arrangement


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss