Opprettelse av utbetalingskonto for innsamlingskampanjer

Når du oppretter en utbetalingskonto for en innsamlingskampanje må du velge om det er "Gruppe / lag" eller "Organisasjon" som er arrangør av innsamlingen. Du velger typisk "Gruppe / lag" hvis kampanjen arrangeres f.eks. av en foreldregruppe på vegne av et lag, aldersgruppe eller lignende. Du velger typisk "Organisasjon" hvis kampanjen arrangeres f.eks. av en forening eller lignende som har et organisasjonsnummer.

Hvis innsamlingen arrangeres av en organisasjoner som er pålagt å være MVA-registrert skal det rapporteres og betales MVA av salget til skattemyndighetene.

Innsamleren er selv ansvarlig for rapportering og overholdelse av bestemmelsene i skatte- og avgiftslovgivningen.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss