Hvordan endrer jeg andres svar?

I app
Gå inn på aktuelt arrangement og trykk på "Deltar" i blått, "Ikke svart" i gul, eller "Kan ikke" i rød. Finn frem til personen du vil endre svar på, og trykk på de tre prikkene til høyre for navnet. Da får du opp valget "Endre svar".

På web
Gå inn på aktuelt arrangement og trykk på "Deltar" i blått, "Ikke svart" i gul, eller "Kan ikke" i rød. Da vil det komme opp en liste over de som ikke har svart, med egne bokser til høyre for navnene.

NB! Det er per i dag ikke mulig å endre svar på vegne av andre i arrangementer med flere datoer.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss