Må man bruke Spond Cashback?

Nei, det er helt frivillig for gruppen om de ønsker å aktivere Spond Cashback. Det er også frivillig for hvert enkelt medlem hvorvidt de ønsker å bidra/registrere seg.

Enhver gruppe kan uansett bruke Spond på lik linje som tidligere om de ikke aktiverer Spond Cashback.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss