Hvor mye fortjeneste får gruppen per lodd?

33 kr går til gruppen pr solgte lodd. Resterende går til å dekke premier, transaksjonsavgifter, logistikk, frakt, drift av tjenesten og administrasjonskostnader.

Hvis det settes et salgsmål som ikke blir nådd har det ingen økonomiske konsekvenser for gruppen. Målet er å oppmuntre medlemmer/foresatte til å gjøre en innsats!

Hva koster loddene?


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss