Hvordan legger jeg til flere administratorer?

I mange tilfeller vil det være nyttig å ha flere som har rettigheter til å gjøre endringer i gruppen og på arrangementer.

Du kan legge til nye administratorer på samme måte i app som på web:

  1. Gå til gruppen det gjelder og til Medlemmer fanen og velg Administratorer øverst til høyre. (Her kan endre eller slette allerede eksisterende administratorer.)
  2. Trykk på + Legg til administrator og legg til enten ny administrator eller velg fra fra eksisterende medlemmer eller foresatte.
  3. Velg admin rolle og lagre.

Administratorer vil ha samme innsyn i alle undergruppene tilknyttet gruppen, men du kan angi rettigheter til forskjellige administrator roller.

Dersom du ikke har mulighet til å legge til flere eller redigere administratorer kan det være at du ikke har admin rettigheter til dette. I såfall kan du kan be en av de andre administratorene om å gi deg flere tillatelser i gruppeinnstillingene.

Hvordan redigere eller sletter jeg en admin?

Hvis du ønsker å fjerne en rolle fra en administrator trykker du på de tre prikkene ved siden av administratorens navn og deretter X ved siden av administratorrollen. Hvis administratoren bare har én rolle, må du slette hele administratoren ved å trykke på de tre prikkene og deretter "slett".

Hvordan opprettet administrator roller og angi rettigheter


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss