Hvordan bli Spond Cashback supporter?

Familie og venner kan også bidra med Cashback til grupper selv om de ikke er medlem av gruppen eller har Spond appen.

Alle gruppemedlemmer kan finne en delbar Cashback-lenke til gruppene de støtter ved å i Spond appen gå til gruppen, trykke på de tre prikkene i menyen, deretter “cashback” og  "del cashback gruppelenke." Lenken kan deles på SMS, e-post, Facebook eller andre steder.

  1. Når en person åpner lenken vil de få informasjon om hvordan Cashback fungerer og mulighet til å støtte gruppen ved å registrere seg med navn, e-post og kontonummer (valgfritt)
  2. Personen vil deretter motta en verifikasjons e-post.
  3. Når de har verifisert eposten vil de bli sendt til min side hvor de får full oversikt over cashback partnere, sine bankkort, kvitteringer og hvor mye gruppen har samlet inn. Her kan de også endre hvilke grupper de støtter.

Les mer om Cashback i butikk

Les mer om Cashback på nett


Did this answer your question?

Still got questions? Contact us