Hvordan får vi utbetalt Cashback for en gruppe som skal slettes?

Hvis en gruppeadministrator sletter gruppen og gruppen har opptjent Cashback som ikke er utbetalt, må gruppeadministrator innen 30 dager etter at gruppen er slettet ta kontakt med oss (support@spond.com) for å få utbetalt opptjent Cashback. Hvis minimumsgrensen på 500 kr ikke er nådd vil vi trekke fra velkomstgaven før utbetaling skjer. 

Dersom dere slår sammen to gruppen kan vi også overføre Cashback fra en gruppe til en annen.


Did this answer your question?

Still got questions? Contact us